ETAPY UMOWY TERMIN UMOWNY DATA
ETAP I do 54 miesięcy od podpisania umowy do 30.01.2024
ETAP II* 39 miesięcy od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID do 30.04.2027 **
ETAP III* 6 miesięcy do 31.07.2024 **
ETAP IV* 39 miesięcy od momentu przekazania placu budowy do 30.04.2027 **

* terminy etapu II, III i IV są terminami szacunkowymi i zależą od okresów procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych

** szacowana data