Etap 1: koncepcja programowa

DK_79_Orientacja_odc.3_20200325

Etap 1.1 : Koncepcja programowa


a) konsultacje społeczne:

a.1 materiały informacyjne

DK79_cz.3_plakat_konsultacje społeczne
DK79_cz.3_ulotka_konsultacje społeczne
DK79_cz.3_ulotka_procedura odszkodowawcza
DK79_cz.3_ulotka_przejmowanie nieruchomości


a.2 materiały promocyjno-konsultacyjne

DK79_cz.3_ANKIETA_instrukcja
DK79_cz.3_ANKIETA_konsultacje społeczne
DK79_cz.3_PREZENTACJA_konsultacje społeczne
DK79_cz.3_plany sytuacyjne ZPS_W1
DK79_cz.3_plany sytuacyjne ZPS_W1_ORTO
DK79_cz.3_plany sytuacyjne ZPS_W2
DK79_cz.3_plany sytuacyjne ZPS_W2_ORTO
DK79_cz.3_plany sytuacyjne ZPS_W3
DK79_cz.3_plany sytuacyjne ZPS_W3_ORTO
DK79_cz.3_plany sytuacyjne ZPS_W4
DK79_cz.3_plany sytuacyjne ZPS_W4_ORTO

a.3 raport z konsultacji społecznych

 
DK79_cz.3_ZPS Wariant 5 – po konsultacjach