Styczeń 2023r.

 • Dnia 10.01.2023r. Departament Strategii i Studiów GDDKiA uzgodnił wyniki zaktualizowanych prac analizy i prognozy ruchu dla zadania.

Marzec 2023r.

 • Dnia 31.03.2023r. przedstawiono Projekt Budowlany (PZT i PAB) rew.00 do weryfikacji dla Zamawiającego.

Kwiecień 2023r.

 • Dnia 17.04.2023r. przekazanie PAB rew.00 cz.2 oraz projektu SOR do weryfikacji dla Zamawiającego.

Maj 2023r.

 • Dnia 29.05.2023r. przedstawiono Projekt Budowlany (PZT i PAB) rew. 01 po uwagach do weryfikacji dla Zamawiającego

Czerwiec 2023r.

 • Dnia 07.06.2023r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w oddziale GDDKiA w Krakowie przy ul. Mogilskiej
 • Dnia 20.06.2023r. Wykonawca przekazał Operat Wodnoprawny rew.00 do weryfikacji dla Zamawiającego.
 • Złożono do Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dokumentację pn.: Projekt Architektoniczno-Budowlany branży drogowej celem uzgodnienia.

Lipiec 2023r.

 • Dnia 13.07.2023r Wykonawca przekazał projekt geotechniczny do weryfikacji dla Zamawiającego.

Sierpień 2023r.

 • Przekazanie odpowiedzi wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do ustaleń i uwag po posiedzeniu ZOPI z dn. 07.06.2023r.
 • Przekazanie skorygowanego Operatu Wodnoprawnego rew.01 do weryfikacji dla Zamawiającego.

Wrzesień 2023r.

 • Przekazanie materiałów do mieszkańców, urzędów i innych organizacji z propozycjami do wskazania nowych lokalizacji dla kapliczek, krzyży przydrożnych itp. elementów małej architektury, kolidujących z rozwiązaniami projektowymi.
 • Dnia 14.09.2023r. przekazanie PAB rew.02 do weryfikacji dla Zamawiającego

Październik 2023r.

 • Uzgodnienie z MP Mosty Kraków protokołu styku między odcinkami 2 i 3 dla DK79
 • Dnia 02.10.2023r. złożenie Operatu Wodnoprawnego do PGW Wody Polskie
 • Dnia 31.10.2023r. Starostwo Powiatowe w Krakowie WGKiK, wydało Odpis z Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Listopad 2023r.

 • Dnia 23.11.2023r. przedłożenie przez Wykonawcę wniosku do uzyskania decyzji ZRID wraz z załącznikami dla zadania Rozbudowy DK79 w zakresie cz.3