• Dnia 22.04.2022r. zakończono prace nad opracowaniem Wielowariantowej Koncepcji Programowej.

  • Dnia 01.06.2022 – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wydał obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

  • Dnia 22.06.2022r. odbyły się konsultacje społeczne w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce w ramach postępowania administracyjnego w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

  • Dnia 30.11.2022 – pismem znak: R.6220.3.2021 Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

  • Prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego,

  • Prace projektowe w zakresie aktualizacji analizy i prognozy ruchu,

  • Prace w terenie w zakresie aktualizacji mapy do celów projektowych.