Kwiecień 2022r.

  • Dnia 11.04.2022r. Marszałek Województwa Małopolskiego wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierską dla przedmiotowego zadania.

 

Maj 2022r.

  • Złożono do Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dokumentację pn.: „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” w celu przeprowadzenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Dnia 10.05.2022r. Marszałek Województwa Małopolskiego wydał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską dla przedmiotowego zadania.