Luty – sierpień 2021r.

  • Kontynuacja prac nad opracowaniem wielowariantowej Koncepcji Programowej i dokumentacji geologicznej.
  • Dnia 16.08.2021 otrzymano pismo Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji (pismo znak R.6220.3.2021 z dnia 12.08.2021 r.)

Wrzesień 2021r.

  • Dnia 7.09.2021 odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI).

Październik 2021r.

  • Dnia 29.10.2021 r. otrzymano protokół z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) – nałożenie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa obowiązku przeprowadzenia posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

Listopad 2021r. –  Styczeń 2022r.

  • Kontynuacja prac nad opracowaniem wielowariantowej Koncepcji Programowej i dokumentacji geologicznej.
  • Prace nad opracowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Przygotowanie materiału do posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

Luty 2022r.

  • Dnia 22.02.2022 odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI),

Marzec 2022r.

  • Dnia 18.03.2022 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską.
  • Dnia 28.03.2022 otrzymano protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).