W miesiącach wrzesień/listopad/grudzień 2019r. przeprowadzona została inwentaryzacja stanu istniejącego drogi krajowej, dróg krzyżujących się, istniejących obiektów mostowych, przepustów w zakresie inwestycji. Inwentaryzacja ta jest na bieżąco uzupełniana w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych w Koncepcji Programowej.