28.02.2020 złożono mapę do celów projektowych do Zamawiającego celem akceptacji/zatwierdzenia: w terminie od sierpnia 2019r do lutego 2020r. trwały prace w zakresie pomiarów w terenie celem wykonania mapy do celów  projektowych na etapie Koncepcji Programowej. Zgodnie z kontraktem mapa zostanie zaktualizowana w trakcie wykonywania Projektu Budowlanego