Aktualności – do dnia 31 stycznia 2021

29 kwietnia – 8 czerwca 2020r. – Odbyły się elektroniczne konsultacje społeczne. 9 i 10 września 2020r. – Odbyły się uzupełniające konsultacje społeczne indywidulane w gminie. lipiec 2020r. – Wykonano prace w zakresie odwiertów rdzeniowych w istniejącej nawierzchni. 30 listopada 2020r. – Zakończono inwentaryzację przyrodniczą. 14 stycznia 2021r. – Złożono Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych do Marszałka Województwa Małopolskiego. Trwa procedura administracyjna uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację. grudzień 2020r.…

Czytaj całość

Przedłużenie konsultacji społecznych do dnia 8.06.2020r.

Z uwagi na wnioski mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Krakowie konsultacje społeczne zostają przedłużone do dnia 8.06.2020r.dla inwestycji pn.:Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków” w podziale na 3 części dla;Części 3 od km ok.318+900 do km ok.331+152 (długość ok. 12,25 km) zlokalizowanej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.Z…

Czytaj całość

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dla przedmiotowej inwestycji. Konsultacje odbędą się w terminie od 30.04.2020 do 21.05.2020r. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus konsultacje społeczne odbędą się w sposób elektroniczny.Wszystkie materiały informacyjno-konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta jak również niezbędne informację dotyczące przebiegu konsultacji zostały zamieszczone w zakładce DO POBRANIA.…

Czytaj całość

Złożono mapę do celów projektowych

28.02.2020 złożono mapę do celów projektowych do Zamawiającego celem akceptacji/zatwierdzenia: w terminie od sierpnia 2019r do lutego 2020r. trwały prace w zakresie pomiarów w terenie celem wykonania mapy do celów  projektowych na etapie Koncepcji Programowej. Zgodnie z kontraktem mapa zostanie zaktualizowana w trakcie wykonywania Projektu Budowlanego

Czytaj całość

Trwa przygotowanie dokumentacji

– pozyskiwane są materiały z zakresu istniejących sieci, wystąpiono do gestorów o warunki techniczne przebudów; – wystąpiono do urzędów administracji publicznej o udostępnienie informacji m.in w zakresie planowanych inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi; – wystąpiono do właścicieli działek przyległych do pasa drogowego drogi krajowej o udzielenie informacji w zakresie parametrów istniejących szamb kanalizacji indywidualnej; – pozyskiwane są inne niezbędne materiały konieczne do opracowania Koncepcji Programowej; – dnia 9 stycznia 2019…

Czytaj całość