Aktualności – do dnia 30 LISTOPADA 2023

Styczeń 2023r. Dnia 10.01.2023r. Departament Strategii i Studiów GDDKiA uzgodnił wyniki zaktualizowanych prac analizy i prognozy ruchu dla zadania. Marzec 2023r. Dnia 31.03.2023r. przedstawiono Projekt Budowlany (PZT i PAB) rew.00 do weryfikacji dla Zamawiającego. Kwiecień 2023r. Dnia 17.04.2023r. przekazanie PAB rew.00 cz.2 oraz projektu SOR do weryfikacji dla Zamawiającego. Maj 2023r. Dnia 29.05.2023r. przedstawiono Projekt Budowlany (PZT i PAB) rew. 01 po uwagach do weryfikacji dla Zamawiającego Czerwiec 2023r. Dnia…

Czytaj całość

Aktualności – do dnia 31 GRUDNIA 2022

Dnia 22.04.2022r. zakończono prace nad opracowaniem Wielowariantowej Koncepcji Programowej. Dnia 01.06.2022 – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wydał obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; Dnia 22.06.2022r. odbyły się konsultacje społeczne w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce w ramach postępowania administracyjnego w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Dnia 30.11.2022 – pismem znak: R.6220.3.2021 Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, Prace projektowe w…

Czytaj całość

Aktualności – do dnia 31 MAJA 2022

Kwiecień 2022r. Dnia 11.04.2022r. Marszałek Województwa Małopolskiego wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierską dla przedmiotowego zadania.   Maj 2022r. Złożono do Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dokumentację pn.: „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” w celu przeprowadzenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 10.05.2022r. Marszałek Województwa Małopolskiego wydał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską dla przedmiotowego zadania.

Czytaj całość

Aktualności – do dnia 31 MARCA 2022

Luty – sierpień 2021r. Kontynuacja prac nad opracowaniem wielowariantowej Koncepcji Programowej i dokumentacji geologicznej. Dnia 16.08.2021 otrzymano pismo Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji (pismo znak R.6220.3.2021 z dnia 12.08.2021 r.) Wrzesień 2021r. Dnia 7.09.2021 odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Październik 2021r. Dnia 29.10.2021 r. otrzymano protokół z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) – nałożenie przez…

Czytaj całość

Aktualności – do dnia 31 stycznia 2021

29 kwietnia – 8 czerwca 2020r. – Odbyły się elektroniczne konsultacje społeczne. 9 i 10 września 2020r. – Odbyły się uzupełniające konsultacje społeczne indywidulane w gminie. lipiec 2020r. – Wykonano prace w zakresie odwiertów rdzeniowych w istniejącej nawierzchni. 30 listopada 2020r. – Zakończono inwentaryzację przyrodniczą. 14 stycznia 2021r. – Złożono Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych do Marszałka Województwa Małopolskiego. Trwa procedura administracyjna uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację. grudzień 2020r.…

Czytaj całość

Przedłużenie konsultacji społecznych do dnia 8.06.2020r.

Z uwagi na wnioski mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Krakowie konsultacje społeczne zostają przedłużone do dnia 8.06.2020r.dla inwestycji pn.:Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków” w podziale na 3 części dla;Części 3 od km ok.318+900 do km ok.331+152 (długość ok. 12,25 km) zlokalizowanej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.Z…

Czytaj całość

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dla przedmiotowej inwestycji. Konsultacje odbędą się w terminie od 30.04.2020 do 21.05.2020r. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus konsultacje społeczne odbędą się w sposób elektroniczny.Wszystkie materiały informacyjno-konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta jak również niezbędne informację dotyczące przebiegu konsultacji zostały zamieszczone w zakładce DO POBRANIA.…

Czytaj całość

Złożono mapę do celów projektowych

28.02.2020 złożono mapę do celów projektowych do Zamawiającego celem akceptacji/zatwierdzenia: w terminie od sierpnia 2019r do lutego 2020r. trwały prace w zakresie pomiarów w terenie celem wykonania mapy do celów  projektowych na etapie Koncepcji Programowej. Zgodnie z kontraktem mapa zostanie zaktualizowana w trakcie wykonywania Projektu Budowlanego

Czytaj całość